КЕНДО речник

КЕНДО речник

ai-chudan двајцата кендоки во chudan-no-kamae
ashi-sabaki техники на движење
ayumi-ashi нормално чекорење
bokken дрвен меч
bokuto дрвен меч
chudan-no-kamae среден гард
daimyo Јапонски феудалецот
debana-waza техника со која се врши напад во моментот кога потивникот напаѓа
do заштитен елемент за   градите, дел од кендо опрема
gedan-no-kamae низок гард
hakama традиционална кендо долна облека; широки панталони кои се носат во кендо
hasaki оштрица за сечење
hasso-no-kamae гард во чија позиција Shinai се подигнува вертиканлно од десната страна
hidari лево
hiki-waza техники со повлекување наназад
hiraki-ashi страничен чекор
jigeiko слободни борби/пракса
jodan-no-kamae висок гард
katana јапонски меч, катана
keiko пракса/вежби
kendogu оклоп, опрема за натпреварување
ki дух; ментална енергија
kiai проекција на натпреварувачкиот дух во глас
kirikaeshi континуирани удари кон десно и лево (наизменично) во Мен
kodachi краток меч
kote ракавици – Дел од Богу; цел на напад
maai борбено растојание помеѓу два противници
men маска/штитник за глава – Дел од Богу, главна цел на напад
migi десно
seiza клекната положба
shiai натпреварување
shinai бамбусов меч
suri-ashi чекорење направено со лизгање
tachi долг меч
tenouchi избалансиранa сила на рацете во моментот на напад/сечење
tenugui традиционална ткаенина која се носи на главата под Мен
tsuba меч стража
tsugi-ashi краток чекор
tsuki-dare заштитник на грлото на Мен
uchi удар, напад
waza техники
zanshin позитивно следење на нападот; ментална будност за нападот кон противниците.